Installation

Service
บริการติดตั้ง ชุดครัว
การบริการติดตั้งชุดครัว ชุดครัวที่คุณเลือก..พร้อมทำการติดตั้ง โดยทีมช่าง ที่มีประสบการณ์การดำเนินการติดตั้ง จริงจะเกิดขึ้นตามแบบแปลนที่ถูกจัดวาง
ทีมช่างจะทำการตรวจเช็ค..
จัดเรียงชิ้นงาน..สร้างความเข้าใจร่วม และทำการติดตั้งพร้อมจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ
การตรวจเก็บในรายละเอียด..
เพื่อความสมบูรณ์แบบคือขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจถึงความประณีตก่อนทำการส่งมอบชุดครัวให้คุณ